Formulář pro vrácení

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(případně e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Prodávající: BEAUTYzone s.r.o. IČ: 10865608 DIČ: CZ10865608
Se sídlem (na tuto adresu nic nezasílejte) : Revoluční 1403/28, 110 00 Praha
Doručovací adresa: Tyršova 987, 76901 Holešov

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne …………...…. jsem si na Vašich internetových stránkách www.giftico.cz objednal zboží: …………..…………………………………………………………………………………………………………………..., číslo objednávky ………..……, v hodnotě ……....….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne …………...…….. Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……………….... Kč a …………...…… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo ………………...…………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ……………….... dne ……….

Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)